Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie, jako współorganizator koncertu operowego, ma zaszczyt i przyjemność przedstawić krośnieńskiej publiczności operę „Cztery pory roku” z muzyką Andrzeja Mozgały do libretta Urszuli Mozgały.

Dzieło, nieprzypadkowo powstałe w Roku Moniuszkowskim 2019, inspirowane jest twórczością Stanisława Moniuszki, zaś treść libretta ułożono wg polskiego roku obrzędowego. Premiera dzieła A. Mozgały odbyła się 21 października 2019r.w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Koncert ten, wieńczący obchody moniuszkowskie, wykonały razem zespoły zrzeszone wokół Akademii Chóralnej i Ogólnopolskiego Projektu Śpiewająca Polska, z gościnnym udziałem chóru i orkiestry Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie - blisko 300 uczniów szkół regionu podkarpackiego. Powtórne wystawienie opery, tym razem w Krośnie, zostało zainicjowane przez Dyrygentki chóru i orkiestry OSM II st. Do udziału w koncercie zaproszono solistów Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie, chóry młodzieżowe i dziecięce z Krosna i regionu, grupę taneczną SP 1 w Mielcu oraz Nauczycieli i Absolwentów Szkoły Muzycznej w Krośnie. Szczegóły na plakacie – serdecznie zapraszamy!

Renata Zajdel