/listopad 2016/

Remont sali koncertowej

Dobiegają końca prace nad dokumentacją projektową przebudowy naszej sali koncertowej oraz holu wejściowego. Poniżej wizualizacje nowego wejścia do szkoły. Dzięki zabudowie patio powiększy się hol dla nowej sali koncertowej, będą też balkony, dzięki którym zwiększy się liczba miejsc. Nowa scena ma być wyposażona w zapadnię, a sala w nowoczesny sprzęt elektroakustyczny. To oczywiście dopiero początek drogi, gdyż gotowy projekt stanie się podstawą do aplikowania o środki unijne potrzebne do jego realizacji.

Prace projektowe dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nazwa zadania to „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy i rozbudowy sali koncertowej – ZSM w Krośnie”

 

 

/wrzesień 2016/

Ruszyły prace nad projektem nowej sali koncertowej

Trwają prace nad dokumentacją projektowo kosztorysową przebudowy naszej sali koncertowej. Projekt zakłada powiększenie liczby miejsc do ok. 300 poprzez dobudowanie balkonów na poziomie I piętra, a także zabudowę patio wejściowego i powiększenie holu dla nowej sali. Prace projektowe są wykonywane dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanych przez naszą szkołę z programu Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego