Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie posiada dwa wejścia - jedno od strony ul. Paderewskiego i jedno od strony parkingu. Wejście od strony parkingu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach - znajduje się tam winda i podjazd dla niepełnosprawnych. Jest również miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. W windzie zainstalowany jest system głosowy oraz komunikaty wizualne. Na każdej kondygnacji można poruszać się swobodnie, z wyjątkiem jednego krótkiego korytarza na II piętrze, do którego prowadzą dwa stopnie. Poza tym wszystkie kondygnacje dostępne są dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille'a czy też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsmkrosno.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- serwis zawiera dokumenty PDF, które nie są dostępne cyfrowo (nie ma w nich logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
- linki do plików filmowych zamieszczonych w serwisie youtube.com nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, będą one sukcesywnie dodawane.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.