podział godzin OSM I st (zmiana w kl. VI OSM I st. 31-08-2018)

 podział godzin OSM II st (zmiana w kl. IV OSM II st. 31-08-2018)

 podział godzin PSM I st

 przydział sal