Regulamin Funduszu Muzycznego

 wniosek o przyznanie środków

 wniosek o zwrot kosztów wyjazdu

 

WPŁAT NA FUNDUSZ MUZYCZNY PROSIMY DOKONYWAĆ:

- na konto Funduszu Muzycznego nr 80 8642 1083 2002 8306 2209 0004
Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego, 38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 7
(w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę OSM/PSM, okres którego dotyczy wpłata)
- w księgowości szkoły

Sposób wyliczania wysokości składki:
sekcja fortepianu 28 zł/mies., pozostałe sekcje 25 zł/mies.
pierwsze dziecko – 100%, drugie – 50%, kolejne zwolnione
wypożyczający instrument do wyżej wymienionej kwoty dodają odpowiednio
OSM I st. 5 zł/mies., klasy IV-VI OSM I st., I-VI OSM II st. i PSM – 10 zł/mies.