Zespół Szkół Muzycznych prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Celem zgłoszenia kandydata należy pobrać i wypełnić poniższy wniosek i złożyć go w sekretariacie szkoły do dnia 29 kwietnia 2022 r. Badanie przydatności kandydatów do OSM I stopnia i PSM I stopnia odbędzie się między 11-13 maja 2022 r. Do końca kwietnia trwa kurs przygotowawczy do Szkoły Muzycznej, do którego dołączyć można w każdym momencie. Zapraszamy!

 Wniosek rekrutacyjny (I st - OSM, PSM)

Wniosek rekrutacyjny (II st - OSM)