Terminy rekrutacji 2021/2022:

Termin składania wniosków - do 7 maja 2021 r. (w sekretariacie szkoły)
Rekrutacja do szkół I stopnia - od 17 maja 2021 r.
Rekrutacja do szkoły II stopnia - od 20 maja 2021 r.

--------------------------------------------------------------

 Wniosek rekrutacyjny (I st - OSM, PSM) 

 Wniosek rekrutacyjny (II st - OSM)