Regulamin Rady Rodziców

  

SKŁAD RADY RODZICÓW

Prezydium

Bartłomiej Czado – przewodniczący
Daniel Skrzyński – z-ca przewodniczącego
Anna Pernal – skarbnik FRR
Tomasz Wyżkiewicz – sekretarz

 
Komisja Funduszu Muzycznego

Krzysztof Mazur – przewodniczący
Annamaria Frydrych – skarbnik FM
Magda Raś

 
Komisja Rewizyjna

Michał Napora – przewodniczący
Paulina Dudek
Wojciech Rąpała

 
BUDŻET RODZICIELSKI

Na Budżet Rodzicielski, którego celem jest wspieranie szkoły w jej działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i artystycznej, składają się: Fundusz Rady Rodziców (ogólny) oraz Fundusz Muzyczny.

 
Fundusz Rady Rodziców

Wysokość składki rocznej (jednorazowej):

40 zł – na pierwsze dziecko
20 zł – na drugie dziecko (kolejne dzieci są zwolnione)


Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców PBSbank nr 37 8642 1083 2002 8306 2209 0002
Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego, 38-400 Krosno, ul. Paderewskiego 7
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę OSM/PSM, okres którego dotyczy wpłata

 
Fundusz Muzyczny

Zasady naliczania składki na Fundusz Muzyczny oraz numer konta do wpłat opisane są w sekcji Fundusz Muzyczny http://zsmkrosno.pl/index.php/strefa-rodzica/fundusz-muzyczny