W dniach 2-4 marca 2020 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza odbył się VIII Konkurs Fletowy im. Mariana Katarzyńskiego.

Organizatorem konkursu za rekomendacją MKiDN było Centrum Edukacji Artystycznej. W konkursie wzięło udział 50 flecistów uczących się w szkołach II st. Krośnieńską szkołę reprezentowali: Martyna Jaracz z klasy I OSM II st. i Franciszek Trybus z klasy III OSM II st. Flecistów oceniało międzynarodowe jury pod przewodnictwem dr hab. Marii Grochowskiej – solistki NOSPR w Katowicach. Franciszek zajął III miejsce w II grupie wiekowej. W I etapie towarzyszył mu p. Daniel Eibin, a w II etapie wykonał Koncert G-dur, C. Stamitza op. 29 z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Koncertmistrza Dariusza Zbocha. Uczniów do konkursu przygotował p. Dariusz Krzok. Martynie towarzyszyła p. Anna Materniak.