Nasi uczniowie nie po raz pierwszy udowadniają, że są wszechstronnie utalentowani. Odnoszą wiele sukcesów także z przedmiotów innych niż muzyczne. 

Anna Cieślicka z kl. III OSM II st. została laureatką III Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ, uzyskując tytuł Wicemistrzyni Ortografii. W finale dyktanda wzięli udział również: Michalina Buczyńska, Hanna Mazur, Marcelina Wojtoń, Ignacy Błażejowski – z kl. I OSM II st., a także Justyna Kozubal, Michał Rąpała, Kacper Sajdak z kl. VI OSM I st. oraz Aleksandra Steliga uczennica kl. IV OSM I st. Natomiast w konkursie o tytuł Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2017 naszą Szkołę dzielnie reprezentowała Joanna Pelczarska z kl. V OSM I st.

W II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, organizowanym przez SP nr 4 w Krośnie, trzecie miejsce w kategorii klas I–III zdobyła Kinga Rugiełło z kl. II OSM I st., a Michał Rąpała z kl. VI OSM I st. został wyróżniony w kategorii klas IV-VI.

Kolejnym sukcesem Michała Rąpały jest zajęcie szóstego miejsca w finale Konkursu Biblijnego na podstawie Ewangelii wg św. Marka i Listów do Tymoteusza, pod hasłem „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim”. Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy!