"Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem" te słowa Ireny Sendlerowej przyświecały nam podczas KOLOROWEGO DNIA organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji przez samorząd uczniowski, w tym dniu ubraliśmy się na kolorowo i rozmawialiśmy o akceptacji i życzliwości.