Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Współpracownika i Nauczyciela Antoniego Tełewiaka.

Antoni był wybitnym muzykiem, pedagogiem i organizatorem życia muzycznego w Krośnie. Był absolwentem naszej szkoły (wtedy jeszcze Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Krośnie), gdzie uzyskał dyplom w zakresie gry na fortepianie, a następnie ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, uzyskując dyplom w zakresie gry na akordeonie. Podczas swoich krakowskich studiów współpracował z Teatrem STU. W roku 1980 rozpoczął pracę w naszej szkole, w której spędził niespełna 35 lat. Sprawował funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych oraz nauczyciela akordeonu. Równolegle pracował w szkołach muzycznych w Jaśle, a potem także w Rymanowie. Wychował rzeszę absolwentów, laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, spośród których wielu do dziś jest zawodowymi muzykami.

Antoś bardzo angażował się w kulturalne życie miasta i regionu poprzez udział w licznych koncertach – jako akordeonista i pianista. Wykonywał różne rodzaje muzyki, od klasyki aż po jazz. Był ważną postacią w artystycznym życiu Krosna i współpracował z wieloma organizacjami i podmiotami propagującymi kulturę w mieście oraz ze wszystkimi, którzy choć trochę kochali muzykę. Koncertów zagranych przez Antoniego na scenach krośnieńskich, a szczególnie na naszej szkolnej scenie, pewnie nie da się policzyć. Antoni otrzymał wiele nagród i wyróżnień za zaangażowanie w pracę na rzecz młodego pokolenia oraz propagowanie kultury wysokiej, a w 2010 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Był też laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Krosna, Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz wielokrotnie Nagrody Dyrektora ZSM.

W ostatnich latachAntoni Tełewiak pracował w Szkole Muzycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, angażując się także w wiele wartościowych projektów koncertowych i animując lokalną społeczność.

Antoni kochał muzykę i tą muzyką żył. Potrafił miłością do muzyki zarażać innych. Wielką radością było z Nim koncertować i słuchać Jego muzyki, która zawsze była żywa i wypływała z głębi Jego serca. Żal, że więcej razem nie zagramy. Będziemy wspominać wszystkie muzyczne rozmowy, zagrane wspólnie dźwięki oraz niesamowity muzyczny temperament Antosia, który udzielał się nie tylko muzykom na scenie, ale przede wszystkim publiczności.

W imieniu Społeczności Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie przekazuję wyrazy współczucia dla Rodziny Antoniego.

Daniel Eibin
Dyrektor ZSM