Blisko 150 uczniów spoza Krosna uczestniczyło w 2 koncertach wiosennych o charakterze audycji, które odbyły się w naszej szkole na początku kwietnia. W koncertach zaprezentowali się uczniowie OSM I i II stopnia oraz PSM I st. Wystąpili oni bardzo licznie jako instrumentaliści solo oraz w zespołach kameralnych, a także w chórze. 

Na program koncertu złożyły się także wesołe scenki teatralne o tematyce wiosennej. Młodzi słuchacze miło żywo reagowali na nasze aktorskie popisy, a występy muzyczne przyjmowali wyjątkowe ciepło. Coroczne audycje wiosenne cieszą się zainteresowaniem dzieci i młodzieży, są kolejną dobrą okazją do zabawy na scenie oraz promowania naszej szkoły środowisku lokalnym. Zapraszam do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z obu koncertów.

Renata Zajdel