5 grudnia – czwartek

za p. M. Gębarowską

Kl. IV OSM II st. – l. 2 –p. Z. Zych – cała klasa
Kl.I OSM II st. – l. 3 – p. Z. Zych
Kl. V OSM II st. – l. 4 – p. E. Gorczyca-Kwilosz
Kl. VI OSM II st. – l. 5 –próba
Kl.IV OSMI st. – l. 6 –p. Z. Zych

 ---------------------------------------------------------------------------

6 grudnia – piątek

za p. M. Gębarowską

Kl. III OSM II st. – l. – wolne – na 2. lekcję
Kl. VI OSM II st. – l. 2 – p. E. Gorczyca-Kwilosz
Kl. I OSM II st. – l. 3 – p. T. Michelis
Kl. IV OSM I st. – l. 4 – p. B. Zep

 ---------------------------------------------------------------------------

11 grudnia – środa

za p. K. Przystasz

Kl. II OSM I st. – l. 2 – p. B. Trznadel
Kl. I OSM I st. – l. 3 – p. J. Zajdel
Kl. VI OSM I st. – l. 5 – p. A. Sawicka – całość
Kl. IV OSM I st. – l. 6 – p. Z. Zych
Kl. V OSM I st. – l. 7 – p. Z. Zych

za p. D. Ostafil

Kl. I OSM I st. – l. 1 – p. J. Kasza
Kl. I OSM I st. – l. 2 – p. A. Warchoł - całość
Kl. I OSM I st. – l. 4, 5 – p. J. Zajdel
Kl. VI OSM II st. – l. 8 - wolne

 ---------------------------------------------------------------------------

12 grudnia – czwartek

za p. B. Zep – opieka na wycieczce 

Kl. III OSM II st. – l. 2 – p. K. Przystasz za kl. 4
Kl.IV OSM II st. – l. 3 –ks. P. Pernal – za kl. 4
Kl. VI OSM II st. – l. 6 – p. M. Gębarowska – za kl. 4

za p. E. Gorczycę – Kwilosz – opieka na wycieczce

Kl. II OSM II st. – l. 6 – p. K. Przystasz – za kl. 3

 ---------------------------------------------------------------------------

13 grudnia – piątek

za p. A. Krzanowską-Wiśniowską

Kl. I OSM II st. – l. 2 – p. D. Ostafil
Kl. III OSM II st. – l. 3 – p. T. Michelis

 ---------------------------------------------------------------------------

18 grudnia – środa

za p. A. Krzanowską-Wiśniowską

Kl. I OSM II st. – l. 3 – p. T. Michelis

 ---------------------------------------------------------------------------