Rusza KURS PRZYGOTOWAWCZY dla kandydatów do klasy pierwszej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie prowadzi zajęcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących (obowiązek szkolny) i muzycznych na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
Kurs przygotowawczy przeznaczony jest dla kandydatów do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, dzieci w wieku 6-7 lat. Założeniem kursu jest przygotowanie dzieci do badania przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych nauczycieli uczących w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych - obejmują dziesięć spotkań.

Podczas zajęć dzieci poznają szkołę, realizują ćwiczenia rytmiczne i zabawy ruchowe, uczą się piosenek. Na zajęciach starsi uczniowie prezentują instrumenty muzyczne, na których prowadzona jest nauka gry w naszej szkole. Udział w kursie daje dzieciom możliwość oswojenia się z nową szkołą, poznania specyfiki uczenia się w szkole muzycznej, wyboru przyszłego instrumentu, ale przede wszystkim poznania nowych kolegów i zabawy w grupie rówieśniczej.

W roku szkolnym 2021/2022 spotkanie organizacyjne, dla rodziców odbędzie się 2 lutego 2022 r. o godz. 17:30. Pierwsze zajęcia dla dzieci odbędą się 9 lutego 2022 r. o godz. 17:30. Zajęcia odbywać się będą co tydzień, z przerwą na ferie zimowe.

Serdecznie zapraszamy!

--------------------------------------------------------------

 Wniosek rekrutacyjny (I st - OSM, PSM) 

 Wniosek rekrutacyjny (II st - OSM)