Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dziełach i następnych pokoleniach.

Albert Einstein

 

Z żalem przyjęliśmy dzisiejszą wiadomość o odejściu byłego Dyrektora, naszego Współpracownika i Przyjaciela Tadeusza Rymarza.

Tadeusz Rymarz rozpoczynał swą pracę w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, a w latach 1983-1999 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. W czasie Jego kadencji została powołana do życia Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna, a później także Liceum Muzyczne. Jego osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej w Krośnie oraz Regionie były ogromne. Był pomysłodawcą i współorganizatorem festiwali pod nazwą Krośnieńska Wiosna Muzyczna i Krośnieńska Jesień Muzyczna. Jego działalność obejmowała także dziesiątki pojedynczych imprez, koncertów, skierowanych do młodego pokolenia a także imprez promujących kulturę wysoką wśród mieszkańców miasta. W ciągu 16 lat kierowania szkołą zgromadził znakomitą kadrę pedagogiczną, dzięki której uczniowie odnosili wiele sukcesów na konkursach i przesłuchaniach.Wychował ogromną liczbę absolwentów, z których wielu do dziś jest zawodowymi muzykami oraz propagatorami kultury muzycznej w swoich środowiskach. Pan Tadeusz Rymarz był przyjacielem naszej szkoły, miejsca, któremu oddał wiele lat swojego życia. Po zakończeniu swojej służby nadal aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej jako organizator życia muzycznego, pedagog i ekspert. W naszej szkole pracował do roku 2015. Przygotowywał - wraz ze swoimi uczniami - oprawę uroczystości kościelnych z okazji świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się także jako juror wojewódzkich i powiatowych konkursów w zakresie wykonawstwa muzyki instrumentalnej i wokalnej, promujących młode talenty z naszego regionu. Miał wielkie serce. Za swoją pełną oddania pracę otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, z których najważniejszymi są: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”.

Straciliśmy Przyjaciela, człowieka bez reszty oddanego naszej szkole. Pozostają wspomnienia, a także efekty Jego pracy oraz ludzie, których wykształcił. Ja także wiele Mu zawdzięczam, był dyrektorem szkoły podczas całej mojej edukacji i dzięki Jego – nieraz odważnym – decyzjom mogłem zrealizować moje marzenia o fortepianie.

W imieniu całej Społeczności Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie pragnę przekazać wyrazy współczucia dla Rodziny Pana Dyrektora Tadeusza Rymarza oraz zapewnić o naszej pamięci i wdzięczności dla niezwykłego człowieka, jakim był.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 października (poniedziałek) o godz. 13:00 (różaniec), 13:30 (msza św.), w kościele pod wezwaniemśw. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.

Daniel Eibin
Dyrektor ZSM