21 października 2019 r. wykonaniem 4-aktowej opery „Cztery pory roku” autorstwa Andrzeja Mozgały, został zwieńczony Rok Moniuszkowski w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

To ciekawe i jednocześnie bardzo wymagające muzycznie 20-częściowe dzieło, przygotowały chóry szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, zespoły taneczne i grupy teatralne z regionu podkarpackiego, realizujące od kilku lat ogólnopolski projekt „Śpiewająca Polska”. Do wykonania opery A. Mozgały inspirowanej muzyką St. Moniuszki, zostały zaproszone zespoły Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia: chór mieszany pod dyrekcją Renaty Zajdel i orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Magdaleny Sokołowskiej-Faryj. Próby dla chórów mieszanych z Muzycznej i „Kopernika” z orkiestrą odbyły się dwukrotnie w naszej szkole, dzięki czemu krośnieńskie zespoły czuły się pewnie przed próbą generalną w Rzeszowie. W próbie generalnej, na scenie Filharmonii Podkarpackiej wzięło udział kilkaset osób, należących do różnych zespołów – wszyscy mieli jeden cel – połączyć wszystkie elementy w jedną całość. Reżyserem przedsięwzięcia operowego był koordynator „Śpiewającej Polski” – Grzegorz Oliwa, zaś stroną muzyczną w całości wspaniale zajęła się Szefowa orkiestry – Magdalena Sokołowska–Faryj. Opera „Cztery pory roku” składała się z części wokalnych: solowych i chóralnych, instrumentalnych, tanecznych oraz scen rodzajowych. Połączenie ich w jedną całość stanowiło nie lada wyzwanie, gdyż jednego dnia odbyła się próba generalna i koncert. Świetna koncentracja i tempo pracy sprawiły, że wystawienie opery przebiegło sprawnie. Podsumowaniem koncertu były podziękowania inicjatora tego wydarzenia - Grzegorza Oliwy - dla wszystkich wykonawców z prowadzącą koncert Magdaleną Sokołowską-Faryj, kolejno dla dyrygentów każdego z chórów oraz dla instruktorów tańca i instruktorów teatralnych. Wypełniający licznie widownię słuchacze, w tym duża grupa z naszej szkoły, gromkimi okrzykami uzupełniali rzęsiste oklaski. Po rozdaniu kwiatów głos zabrała Magdalena Sokołowska-Faryj. Osobiście złożyła gorące podziękowania w kierunku nauczycieli i absolwentów naszej szkoły, którzy z własnej inicjatywy wspomogli to ambitne przedsięwzięcie. A byli nimi: Michał Rymarz i Paweł Pietruszka (klarnety), Tadeusz Półchłopek i Patryk Sobiecki (trąbki), Maksymilian Posłuszny (perkusja), Jan Rysz (altówka) i Maciej Janas (fortepian). Dla naszych uczniów występ w filharmonii był dużym przeżyciem oraz swoistą atrakcją, którą długo będziemy pamiętać. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z próby generalnej oraz do posłuchania całego koncertu, patrz link.

https://youtu.be/UjvH1A8R0tk

Renata Zajdel