Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, każda składająca się z 16 laptopów.

Aby przystąpić do konkursu, należało spełnić następujące warunki:

1. Wymagania obligatoryjne Konkursu:
  a) zgłoszenie szkoły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
  b) zgłoszenie szkoły do program mLegitymacja szkolna,
2. Wymagania fakultatywne Konkursu (zwiększające liczbę punktów w konkursie):
  a) deklaracja zgłoszenia nauczyciela do OSEHero,
  b) deklaracja zgłoszenia działań w programie CodeWeek2019.
 c) zgłoszenie pracy plastycznej pt. SmartSzkoła wykonanej w dowolnej technice plastycznej, czyli: praca przygotowana na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia prace konkursowe przygotowały: Ania Pelczarska i Lena Wyżkiewicz (zespołowo) z kl. II OSM I st. oraz Ania Baran i Kamila Zajdel z kl. IV OSM I st., a w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. Natalia Kubit i Julia Podkul (zespołowo) z kl. III OSM II st.

Prace konkursowe można obejrzeć w sali 29.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.

Nagrody przyznane w konkursie #OSEWyzwanie będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

Opiekunem konkursuw Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie jest pani Agata Sawicka.