Michał Rąpała z klasy II OSM II stopnia w Krośnie znany jest wszystkim jako wzorowy uczeń, pianista i perkusista oraz kompozytor. Michał jest wszechstronnie uzdolniony, a ostatnio szczególnie zafascynowała go chemia.

Mijający rok szkolny był dla Niego czasem wytężonej pracy. Poza swoimi szkolnymi obowiązkami, nauką gry na perkusji w Społecznej Szkole Muzycznej w Krośnie, koncertami, przygotowaniami do egzaminu ósmoklasisty przystąpił do dwóch konkursów chemicznych, w których sięgnął po najwyższe laury.

W marcu 2019 roku Michał został laureatem konkursu chemicznego zorganizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, natomiast w maju – finalistą Tarnowskiego Konkursu Chemicznego o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowanego przez PWSZ w Tarnowie.

Tarnowski konkurs był co prawda dedykowany uczniom szkół podstawowych i kl.III gimnazjum, ale wymagał od uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu szkoły średniej – zarówno z chemii jak i matematyki.

Pierwszy etap konkursu obejmował zadania teoretyczne i obliczeniowe, a drugi – obliczenia chemiczne oraz zadania laboratoryjne. Wszystkie zadania były przygotowane przez nauczycieli akademickich i trzeba przyznać, że były one wyjątkowej trudności.

Do części praktycznej Michał przygotowywał się w laboratorium PWSZ w Krośnie, gdzie uczył się techniki laboratoryjnej oraz samodzielnie wykonywał doświadczenia chemiczne. Było to możliwe dzięki życzliwości pana Franciszka Tereszkiewicza – kanclerza PWSZ w Krośnie oraz pani mgr inż. Pauliny Kłosowicz – opiekuna laboratorium.

Michał świetnie sobie poradził w tym konkursie, ostatecznie zajął 7 lokatę na 175 uczestni-ków i został jego finalistą.

11 czerwca 2019 r. w PWSZ w Tarnowie odbyła się gala finałowa Tarnowskiego Konkursu Chemicznego, podczas której Michał otrzymał dyplom i nagrodę z rąk pani rektor prof. dr hab. Jadwigi Laski.

Za swoje osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2018/19 Michał otrzymał indywidualną nagrodę III stopnia Prezydenta Miasta Krosna.

Należy jeszcze dodać, że Michał kończy ten rok szkolny ze średnią ocen 5,5, a egzamin ósmoklasisty zdał z bardzo wysokimi wynikami: j.polski 98%, matematyka 100% i j.angielski 100%.

Michał, mimo, że ma bardzo dużo obowiązków szkolnych, znajduje także czas na działalność charytatywną: w tym roku wziął już po raz czwarty udział w V edycji Nocnego Charytatywnego maratonu pływackiego.

Michałku, jestem z Ciebie bardzo dumna, gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

 

Agata Sawicka, nauczycielka chemii w ZSM w Krośnie