Drukuj

Kolejny rok uczniowie krośnieńskich szkół zbierają zużyte baterie i w ten sposób przyczyniają się do ochrony środowiska najbliższej okolicy. W roku szkolnym 2015/16 uczniowie naszej szkoły zdobyli następujące lokaty:
• OSM I stopnia w kategorii szkół podstawowych – 6 miejsce
• OSM II stopnia w kategorii gimnazja – 6 miejsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 3 miejsce

Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez UM Krosna – bony rabatowe. Najlepszymi poszukiwaczami w szkole są:
• w OSM I stopnia – Michał Rąpała, Aleks Łączak, Ksawery Dudek
• w OSM II stopnia – Anna Cieślicka, Paulina Pietrusza
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję dziękuję i zachęcam do dalszej rywalizacji.


Beata Trznadel