Oceń swoje bezpieczeństwo → Sprawdź, czy poszkodowany reaguje → Głośno wołaj o pomoc → Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę → Sprawdź, czy oddycha prawidłowo → Zadzwoń pod numer 112 lub 999 → Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej → Wykonaj 2 oddechy → Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu pogotowia.

Warto przed wakacjami przypomnieć sobie kluczowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas IV, V i VI osm I stopnia pod okiem Dr Marty Ćmiel-Giergielewicz z EduMedCare z Rzeszowa nie tylko przypomnieli sobie ostatnio te zasady, ale przede wszystkim mieli możliwość ćwiczenia technik wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej w praktyce. Nauczyli się też obsługiwać automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz postępować w przypadku zadławienia. Licząc, że te umiejętności nigdy im się nie przydadzą, życzymy Wszystkim bezpiecznych wakacji.