1 marca 2018 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy odbył się X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kompozytorach „Życie i twórczość Krzysztofa Pendereckiego” dla szkół muzycznych I i II stopnia pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.

Konkurs zorganizowano w ramach obchodów roku jubileuszowego 85. urodzin kompozytora. Wydarzeniami towarzyszącymi konkursowi była ekspozycja tematyczna "Krzysztof Penderecki. W labiryncie myśli i dźwięków" oraz audycja multimedialna "Krzysztof Penderecki. Twórca brzmień i ogrodów".
Zgodnie z regulaminem uczniowie rozwiązywali test teoretyczny oraz test foniczny. Wynik końcowy stanowiła suma punktacji uzyskanej w dwóch etapach. W konkursie wzięło udział 73 uczniów reprezentujących szkoły z całej Polski. Krośnieński ZSM reprezentowały Patrycja Ozimina i Zofia Trybus – uczennice klasy IV OSM II st., przygotowane przez panią Joannę Wojewodę oraz Klaudia Pryjmak z kl. II PSM I st. – uczennica pani Iwony Tylki. Patrycja i Zosia zdeklasowały konkurencję zdobywając Grand Prix ex quo, a Klaudia wywalczyła miejsce II.