Uroczystość rozdania Świadectw Ukończenia Szkoły Artystycznej w klasie VI OSM I st. była czasem podsumowań, radości i wzruszeń. Licznie zgromadzoną społeczność szkoły powitała Pani Wicedyrektor Dagmara Ostafil, która w pierwszej kolejności złożyła szóstoklasistom gratulacje za piękne wyniki w nauce (średnia ocen 5,0) oraz serdeczne podziękowania nauczycielom uczącym w tej klasie.

Prowadzący uroczystość Kinga Oszal i Kacper Sajdak krótko podsumowali 6-letnie życie klasowe oraz skierowali słowa wdzięczności w stronę swej wychowawczyni Pani Renaty Zajdel i nauczycieli, za codzienny trud wychowawczy, opiekę, wsparcie duchowe oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności, które przyniosły wspaniałe efekty. Są nimi nie tylko wysokie oceny, ale także liczne sukcesy – przede wszystkim muzyczne o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Słowa podzięki usłyszeli także licznie przybyli na uroczystość Rodzice klasy VI. Następnie Pani Marzena Gęsiak i Pan Michał Rymarz reprezentujący grono Rodziców skierowali serdeczne słowa podzięki pod adresem Dyrekcji oraz Wychowawczyń: Jolanty Kaszy (kl. I – III) oraz Renaty Zajdel (kl. IV – VI). Rodzice z Trójki klasowej- Panie Magdalena Kozubal i Dorota Półchłopek otrzymały z rąk obecnej wychowawczyni klasy VI Dyplomy specjalne za szczególnie zaangażowanie w życie klasy. Kolejno Pani Renata Zajdel wraz z Panią Wicedyrektor wręczyły absolwentom Świadectwa Ukończenia Szkoły Artystycznej. Ponadto wszyscy szóstoklasiści otrzymali na pamiątkę Dyplomy m.in. za wzorową postawę ucznia, pracę społeczną na rzecz szkoły, godne reprezentowanie szkoły w środowisku miejskim oraz osiągnięcia artystyczne. Miłym dodatkiem za najwybitniejsze osiągnięcia muzyczne były nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Otrzymali je: Wiktoria Ross, Emilia Farbaniec, Weronika Dubiel, Michał Rąpała, Kacper Sajdak, Franciszek Trybus, Tymoteusz Kuschel i Ignacy Gęsiak. Ponadto Michał Rąpała otrzymał Dyplom i nagrodę za najwyższą średnią ocen w klasie: 5,50.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której klasa VI zaśpiewała skomponowaną przez siebie piosenkę, a następnie klasa V OSM I st. zadedykowała „szóstakom” 2 utwory pożegnalne. Udane występy obu klas były gromko oklaskiwane. Uroczystość zakończyła się wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.