21-23 kwietnia 2017 r. odbył się w Krakowie XI Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych organizowany przez Szkołę Muzyczną I st. nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie oraz przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Jury przez 3 dni przesłuchało 186 młodych muzyków. Martyna Jaracz i Julia Urba z IV klasy OSM I st. otrzymały wyróżnienie w grupie I, natomiast Franciszek Trybus z VI klasy OSM I st. zajął III miejsce w grupie II. Uczniów przygotował p. Dariusz Krzok. W drugiej grupie III miejsce zajęła również uczennica p. Michała Rymarza - Wiktoria Ross, która uczęszcza do VI klasy OSM I st. w Krośnie. Młodym artystom towarzyszyli znakomici pianiści: p. Anna Materniak i p. Daniel Eibin.