23 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty chóralne pt. „Technika energetyki oddechowej w teorii i praktyce”, w których wzięły udział szkolne chóry OSM I st., PSM I st. oraz OSM II st. Zajęcia warsztatowe prowadziła dobrze znana i ceniona w całej Polsce prof. Elżbieta Wtorkowska – wykładowca w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz w Operze Nova.

Na I zajęcia warsztatowe o godz. 10.30 przybyli członkowie chórów dziecięcych OSM I st. i PSM I st., którzy pod okiem Pani Profesor wykonywali liczne autorskie ćwiczenia oddechowe połączone z głosem. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie sobie wpływu pracy wielu mięśni całego ciała na śpiew. Kolejno też Pani Profesor pracowała z chórzystami nad wybranymi fragmentami utworu E. Burego „Dylu, dylu” a cappella w układzie 3-głosowym. Najmłodsi chórzyści chętnie i z radością bawili się ćwiczeniami łączącymi ruch i śpiew, w przeciwieństwie do swoich starszych kolegów, którzy swoje warsztaty o godz. 13.00 potraktowali nieco z dystansem i nieśmiałością…. Na warsztaty przybyli zainteresowani nauczyciele naszej szkoły, z którymi Prowadząca przybliżyła od strony teoretycznej problematykę podjętych tematów. Pani prof. Elżbieta Wtorkowska była zadowolona z muzycznych spotkań i na koniec w obu Kronikach chóralnych złożyła pamiątkowe wpisy z życzeniami satysfakcji ze śpiewania, radości i sukcesów.

Renata Zajdel